ده رمز موفقیت از نگاه بهروز فروتن

من موفقیت هایم را از اعتبار اجتماعی ام که به آن مهرورزی می گویم، بدست آورده ام. اگر روزی همه ی دارایی من را بگیرند، این اعتبار اجتماعی را نمی توانند از من جدا کنند و با همین سرمایه به موفقیت دست خوام یافت.
بزرگترین فاتحان چه در میدان جنگ چه در عالم کار و مبارزات معنوی، پیروزی را بر اثر نیروی تفکر خویش بدست آورده اند. روزی که همگان بتوانیم به این موضوع معتقد شویم، مرحله ی تازه تری در زندگی آغاز خواهد شد و بسیاری از رنج هایمان از بین خواهد رفت.
هم مردان و هم زنان، اگر دارای اعتماد به نفسی واقع بینانه درباره اندیشه و ارزش خود باشند و در خود احساس امنیت کنند، خواهند توانست در مقابل چالش ها و موقعیت ها به شکل مناسبی واکنش نشان دهند. خودباوری، توان افزا، انرژی زا و انگیزه دهنده است و ما را ترغیب به موفقیت می کند و باعث می شود از موفقیت های خود احساس لذت و غرور کنیم.
مهم نیست موقعیتم چگونه باشد، حتی اگر همه ی دارایی ام را از دست بدهم، اما بتوانم نکته ای را یاد بگیرم، موفق خواهم بود. هر موقعی که با مسئله ای یا عدم موفقیت روبرو می شوم حتی اگر در این سن باشد، می گویم خوب بهروز میگویم خوب یک بازی جدید شروع شد. به همین سادگی! و به همین سادگی هم تلاش برای حل آن مسئله خواهم کرد.
در دنیا برای انجام دادن کارها هیچ بهترینی وجود ندارد و شما همواره می توانید راه و روش دیگری را برای به ثمر رساندن کارتان انتخاب کنید. به پیدا کردن این راه و روش جدید میگویند خلاقیت و این رسمی است که شما با آن همچون رود در جریان خواهید بود و هیچگاه احساس روزمرگی و یک زندگی یکنواخت را نخواهید داشت.
برای کسب موفقیت هنگام ورود به یک کار، ابتدا باید اندیشه ی آن را در خود ایجاد کنید. در واقع باور کنید که می توانید، بعد آن را به هدف تبدیل کنید و با جدیت و پشتکار به سمت آن حرکت کنید. پس اندیشه خود را تغییر دهید.
انسانی که در راه رسیدن به روشنایی مبارزه می کند به این درجه از معرفت دست یافته است که: " من درست می اندیشم، درست تصمیم می گیرم و با استواری قدم در راه می گذارم و با پشتکار و تلاش ادامه می دهم و از او یاری می طلبم، آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد، در دستان توانمند خداست و هرآنچه عملی شود از تدبیر ماست."
هدف گذاری و برنامه ریزی یک راه تضمین موفقیت است. هدف؛ شور و نشاط بوجود می آورد و کمک می کند که خلاقیت و انرژی ما جهت دار شده، به راه هایی بیفتد که ما را به خشنودی، اطمینان و استقلال مالی می رساند. تلاش هایتان هر نتیجه ای که داشته باشد شما یک انسان ارزشمند و یکتا هستید.
آهنگ کلام ریسک کردن، به تنهایی کافی است که شما را به تامل وا دارد. ریسک کردن یعنی سست کردن پایه های عقاید محکمی که از قبل درباره ی دانسته ها و ویقین های خود داشته ایم و رفتن به دنبال چیزی نا مطمئن. بدون ریسک کردن کسی نمی تواند به عشق واقعی برسد و ابراز قدرت کند و نمی تواند برای خود کسب شهرت و شخصیت کند. ریسک کردن، هسته ی تمامی ارزش های حیات است.
مفهوم واژه ی کار از نظر هر شخصی متفاوت است. انسان صاحب اندیشه و قدرتمند، کار را الهی و متعال و یا خلاقیتی نیکو و رضایت بخش می داند که با بازی و استراحت و پیرامون انسان هماهنگی و اعتدال یافته است.

آخرین اخبار

پیام های مناسبتی